nieuws & info contactblad fotogalerie communicatie

 

 

Het ISRAEL COMITE NEDERLAND wil:

Alle lsraël-vrienden, ongeacht hun afkomst, godsdienst of politieke overtuiging bundelen voor steun aan Israël en het joodse volk elders.

Daartoe de onder het Nederlandse volk levende solidariteit, vriendschap en liefde voor Israël waar nodig en mogelijk omzetten in acties, voorlichting, protesten en andere activiteiten.

Hoe werkt het ICN?

Het ICN (opgericht in 1974) heeft afdelingen door het gehele land. Deze organiseren autonoom allerlei activiteiten zoals informatieavonden en geven steun aan ICN-acties.
Het landelijk bestuur van het ICN is verantwoordelijk voor de coördinatie en het organiseren van acties ten behoeve van Israël.

Wat doet het ICN?

Contactblad
Vier keer per jaar wordt het Contactblad uitgegeven. Daarin worden de begunstigers uitgebreid geïnformeerd over activiteiten van het ICN en andere belangwekkende onderwerpen.

Onze huidige activiteiten:

Bloembollen voor Jeruzalem
Vanaf het moment dat in 1980 de Nederlandse Ambassade in Israël verplaatst werd van Jeruzalem naar Tel-Aviv, heeft het ICN, als protest tegen deze verplaatsing jaarlijks 100.000 bloembollen naar Jeruzalem gestuurd. Dit zal zij blijven doen tot de ambassade terug is. Sinds enkele jaren worden er ook jaarlijks 5.000 bloembollen naar Beit Arye in Samaria gestuurd, om de mensen daar te laten zien dat ze er ook bij horen en niet vergeten worden.

Bloemenhulde Israëlische ambassade op Jom Ha'atsmaoet
Al jaren wordt op Israëls onafhankelijkheidsdag een bloemenhulde bij de Israëlische Ambassade gebracht. Dit om vriendschap en solidariteit te betuigen. Vooral nu in deze voor Israël zo moeilijke tijden.

Kinderdagopvang Maon Lev Cham
In 1999 is een actie gestart voor de kinderen van kinderdagverblijf Maon Lev Cham in Nahariya. Hier verblijven dagelijks 12 dubbel gehandicapte kinderen. Zij worden opgevangen door enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, maar het geld (fl 12.500,- per jaar) voor goede therapie ontbrak. Via het Contactblad hebben wij onze begunstigers gevraagd ons te helpen. Daarnaast heeft 't Winkeltje een kaarten- en een dubbeltjesactie voor deze kinderen georganiseerd. Totaal is fl 25.000,- overgemaakt, en zijn er knuffels en ander speelgoed en aangepast medisch materiaal naar de kinderen gestuurd.

Speelgoed voor de kleuterscholen van Beit Arye
In deze onrustige tijden gaat een groot deel van het jaarlijkse budget op aan beveiliging van het dorp Beit Arye in Samaria. Dit gaat ten koste van het onderwijsbudget. En dat terwijl de kinderen juist nu een plek waar ze veilig en verantwoord kunnen spelen zo hard nodig hebben. Daarom heeft het ICN fl 5000,- gegeven. Voor dat geld is houten speelgoed voor de kleuterscholen van Beit Arye gekocht.

Samenwerking met andere organisaties
Het lCN heeft steeds, als dit nodig en mogelijk was, samengewerkt met andere organisaties die met Israël solidair zijn. Het zal dit ook graag blijven doen.
In 2001 is overgemaakt:
· Fl 10.000,- naar het Magen David Adom, de Israëlische Rode Davidster, als bijdrage in de aanschaf van nieuwe ambulances.
· Fl 10.000,- naar de stichting Vrienden van het IDF, als steun in de rug voor de Israëlische soldaten.
· Fl 5.000,- naar het CIDI, voor de actie slachtoffers van de Palestijnse terreur.

Dan is er ook nog 't Winkeltje.
Geen echte ICN activiteit, maar een initiatief van 2 ICN-ers.
Zij verkopen producten uit Israël en zijn met hun artikelen vaak op ICN-avonden aanwezig. Van de opbrengst ondersteunen ze organisaties die in Israël actief zijn.

Wat kunt U doen?
Begunstiger worden van het ICN
Aan activiteiten van het ICN meedoen.
Financiële steun aan hulpacties van het ICN.
Kranten kritisch lezen en daarin reageren d.m.v. ingezonden stukken
Israëlische producten kopen.
Begunstigers werven voor het ICN.
SLUIT U BIJ ONS AAN, SAMEN STAAN WE STERK!

Download hier het ICN aanmeldingsformulier